Lidové kroje

Odedávna se styl oblékání v jednotlivých regionech lišil. Místně typickému oblečení se v novověku začalo říkat kroje. Nebyly dány jen regionem, ale často mi příslušností ke společenské třídě, nebo příslušností k určitému řemeslu. Každý z nás si jistě přesně představí, koho myslíme, popíšeme-li člověka v bílém oblečení a zástěře, s bílou čepicí na hlavě a pantoflemi na bosých nohou. Ano – pekař. Vidíme-li křiklavě oblečenou dámu, točící kabelkou na rohu ulic, dojde nám, že jde o prostitutku. Černý oděv s bílou čepičkou je samozřejmě kominík.

Nejen identifikace se skupinou

Pokud jde o typická oblečení řemeslníků a živnostníků, či jiných skupin obyvatelstva, bylo to nejen přihlášení se k jisté společenské skupině. Typicky používané materiály na tyto oděvy plnily současně úlohu reklamní textilie i v době, kdy o takovém pojmu ještě nikdo neměl ani tušení.