Lidské potřeby

Maslowova pyramida lidských potřeb uvádí názorně, jaké životní potřeby jsou pro člověka nejdůležitější a jaké jsou důležité méně. Nejdůležitější jsou fyziologické potřeby – například hlad, žízeň. Nad nimi je pocit bezpečí a jistoty. Pak společenské potřeby a láska, nad nimi potřeba uznání a sebeúcty, a nejvýše potřeba seberealizace. Je paradoxní, že mnozí vědci zařazují například sex, či s ním souvisící věci do všech pater uvedené pyramidy. Zdá se tedy, že sex je něco opravdu důležitého.

Bez čeho to nejde

Ale sex bez erekce není žádný pořádný sex, že ano? A právě problémy se ztopořením a plodností jsou v posledních desetiletích stále častější. To ohrožuje samu existenci lidstva. Proto je třeba se včas těmto problémům věnovat. Nejlépe je začít se včasnou prevencí. Pomocí podpůrných doplňků stravy se dá mnoha problémům předejít.