Stará tradice

V době, kdy na evropském kontinentu ještě neexistovaly souvislé civilizace, lidé žili stále na pomezí doby kamenné a bronzové, v době, kdy první městské státy vznikaly v nížinách Eufratu a Tigridu, ve východní Asii již vládly první čínské dynastie a rozvoj vědy a techniky předstihoval zbytek světa o celá tisíciletí. Ačkoliv se tato civilizace rozvíjela nebývale rychle i po technické a hmotné stránce, její podstatnou složkou byla stále sféra duchovní. Asijské představy náboženské a etické vždy silně reflektovaly vnitřní, duchovní život člověka jako součást celého jsoucna, přírody kolem i vesmírných těles.

Astrologie východu

Tato rozvíjející se civilizace také první zkoumala postavení nebeských těles a jejich souvislost s lidským osudem. A právě zde má kořeny prastarý čínský horoskop